Společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava

Společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava


Zanechte zprávu správci

Váš e-mail:
Vaše zpráva:

Prosím o zaslání mnou vyplněných údajů i na můj e-mail.
          Poslední příspěvek

28.4.2015 v 20:23 - Prosim o ohleduplnost kuraku, kteri kouri bud na balkonech ci z oken, svym zlozvykem zneprijemnuji zivot sousedum a jejich detem. Denne mame zakoureno ve vsech mistnostech. Dekuji.

Všechny příspěvky ...

Home > Aktuality   

Aktuality 2016

Chcete-li dostávat informace o přidání nové aktuality, zadejte svůj e-mail:
10.11.2016 - PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE V DOMĚ ZÍTRA 08:00 DO 10:00 hod.: Vážený zákazníku, jako Váš dodavatel elektrické energie bychom Vás chtěli upozornit, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s. bude dočasně přerušena dodávka elektrické energie do Vašeho místa spotřeby. Přerušení dodávky elektřiny je plánováno v termínu od 11.11.2016 08:00:00 do 11.11.2016 10:00:00 hod. Dále si Vás dovolujeme informovat, že případné použití Vašeho vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem projednat s Vaším provozovatelem distribuční soustavy. Děkujeme za pochopení. Úpravy na zařízení distribuční soustavy mají za cíl zlepšení a zkvalitnění dodávek elektřiny. Pro více informací navštivte www.eon-distribuce.cz nebo kontaktujte Poruchovou službu 800 22 55 77. S přátelským pozdravem E.ON Energie, a.s.
19.10.2016 - Byla dokončena oprava osvětlení na schodišti a v přízemí domu. Rovněž byl dokončena oprava požárního hydrantu, nyní je řešeno proplacení oprav hydrantu s pojišťovnou.
3.10.2016 - 1. "Do finále" jde oprava požárního hydrantu. 2. Špatný příjem TV signálu, uhnilá část antény, probíhá oprava. Zároveň zjištěna porucha TV signálu přes domovní satelit - rovněž v opravě. 3. Oprava světel schdiště i přízemní pavlače. Děkujeme za pochopení.
27.6.2016 - Dne 29.6.2016 bude probíhat oprava hydroizolace domu u bytu 105 (odkopání zeminy, nopová fólie, štěrk, lišta ukončovací). Rovněž je průběžně dokončována oprava po havárii hydrantu (provedeny elektrikářské práce na opravě topných kabelů a jejich přichycení na požární potrubí, nyní bude následovat tepelné zaizolování a zednické práce pro uvedení do původního stavu).
13.6.2016 - Dne 14. června od 18:00 do 20:00 se v hotelu Villa EDEN (adresa 17. listopadu 5259/8, Jihlava) uskuteční setkání s občany a Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Smyslem této besedy je informovat veřejnost o změnách v energetice a zejména pak o ochraně spotřebitele v oblasti energetiky. Úvodní slovo bude mít paní předsedkyně ERÚ Alena Vitásková a celou besedou bude provázet tiskový mluvčí ERÚ Vladimír Černý. Samotné přednášky budou prezentovat odborníci z ERÚ. Program akce: 1. informace o činnosti Energetického regulačního úřadu, 2. objasnění návrhu nové tarifní struktury (technické změny distribučních sítí) 3. ochrana spotřebitelů v energetice (nekalé praktiky obchodníků), 4. diskuze s občany Více ...


2.6.2016 - Zítra (3.6.2016) od časného rána bude prováděna oprava přívodních potrubí k plynoměrům (obroušení rzi a natření) pro odstranění závad zjištěných revizí plynového zařízení. Oprava potrubí všech 23 ks plynoměrů by měla být dokončena během jednoho dne, případně v příštím týdnu. Opravu bude provádět firma TVRDÝ - I.M.S., spol. s r.o., Erbenova 2637/56, Jihlava tel.: +420 567 308 128. Více ...


18.5.2016 - Dnes proběhla oprava a tlaková zkouška požárního hydrantu (poškozen 10.1.2016). Zjištěna 3 poškození, prasklé ventily v rozvodných hydrantových skříních (2x v prvním nadzemním podlaží a 1x ve 3. podlaží). Při opravě došlo k malému úniku požární vody, která se rozlila na pavlačích a schodišti. Nyní bude následovat revize topných kabelů a dokončení zednických prací. Tato závada bude řešena jako pojistná událost. Prosíme členy SVJOD, kteří mají úklidovou službu (byty 305,203,303 a 403) o provedení úklidu již nyní. Děkujeme.
27.4.2016 - Výtah mimo provoz, nahlášeno servisní firmě, bude řešeno 28.4.2016 dopoledne. Probíhá oprava požárního hydrantu, na schodišti a pavlačích prosím dbejte zvýšené opatrnosti. Děkujeme.
5.4.2016 - "Hromadný" servis bytových plynových kotlů proběhne v termínu 15.-16.4.2016(pátek-sobota). Servis zajistí, stejně jako v minulých letech, certifikovaný technik Jaroslav Vostál. Pokud máte o servis kotle zájem, pak se napište do tabulky, která visí na domovní nástěnce. Výbor SVJOD doporučuje svým členům pravidelnou každoroční servisní prohlídku plynového kotle. Děkujeme.
11.3.2016 - Zveřejňujeme v digitální podobě finální stanovy Společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava, které byly přijaty shromážděním Společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava dne 18.2.2016 a nabývají účinnosti dnem schválení. Bude zajištěno jejich založení do sbírky listin u Krajského soudu v Brně. Více ...


10.3.2016 - Právě byl přidán Zápis z 10. Shromáždění Společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava, konaného dne 18. února 2016, který bude vyvěšen i na domovní nástěnce v přízemí po dobu nejméně 2 měsíců, poté bude archivován u předsedy výboru SVJ. Více ...


3.3.2016 - Dnes byla odstraněna závada způsobující nevypínání osvětlení na schodišti. Rovněž byla provedena oprava vadné objímky osvětlení u vstupních dveří do domu. Dne 25.2.2015 byly na prasklinu v u bytu č. 105 umístěny sádrové terče, nyní se po dobu 14 dnů až jednoho měsíce budou sledovat změny domu. Poté bude provedeno vyhodnocení zjištěných poznatků a navrženo odborné technické řešení vedoucí k nápravě dle rozhodnutí shromáždění SVJOD Poláčkova 5293/13, Jihlava ze dne 18. 2. 2016.
2.3.2016 - K dnešnímu dni nebyla přijata žádná reklamace, proto jsou částky uvedené na vyúčtování za rok 2015 KONEČNÉ. Přeplatky za rok 2015 tak budou převedeny z účtu SVJ (2800359563/2010) na Váš účet (uvedený na vyúčtování) během března 2016. Nedoplatky (tj. na vyúčtování záporné částky), prosím, uhraďte dle pokynů na vyúčtování pod správným VS (číslo bytu) na účet Společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava (2800359563/2010) rovněž do konce března. Děkujeme.
2.2.2016 - Srdečně Vás tímto zveme na Shromáždění společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava, které se koná 18. 2. 2016 od 19:30 hodin ve vytápěných sklepních prostorách č. 1 bytového domu. POZVÁNKA BUDE KAŽDÉMU ČLENOVI SVJ PŘEDÁNA OSOBNĚ PROTI PODPISU POTVRZUJÍCÍMU JEJÍ PŘEVZETÍ (z důvodu schvalování nových stanov). Program shromáždění SVJ: 1) problémy a nedostatky bytového domu, úspěšné řešení, činnost výboru a správce atd. 2) schválení účetní uzávěrky – hlasování 3) osobní předání vyúčtování za rok 2015 (vypořádání přeplatků a nedoplatků vyúčtování) 4) schvalování nových stanov společenství (SVJ) 5) seznámení členů SVJ s důležitými body Stanov a Domovního řádu 6) další navržená témata na Shromáždění Aby bylo shromáždění schopné usnášení, musí být přítomna nadpoloviční většina členů, proto se, prosím, dostavte! Děkujeme. Stanovy, o kterých se bude jednat, jsou umístěny k nahlédnutí na nástěnce nebo je možné si je půjčit k prostudování od p. Vidláka nebo p. Šoukala.Podkladové informace ke schůzi je možno prodiskutovat každé pondělí mezi 17:00 a 19:00 u předsedy p. Vidláka, DiS. (byt č. 406).
11.1.2016 - V neděli (10.1.2016) byla zjištěna závada na požárním hydrantu (patrně se jedná o prasknutí potrubí ve stěně domu - podobně jako před lety). Při podzimní revizi v prosinci 2015 nebyla zjištěna žádná závada. Díky zastavování přívodu požární vody na zimní období se podařilo předejít závažnějším škodám. Závada byla zdokumentovaná a bude předána k pojistnému řízení. Hydrant je v současnosti mimo provoz - oprava bude, vzhledem k panujícím klimatickým podmínkám, realizována v jarních měsících.

Archiv aktualit 2008 až 2016:
Aktuality 2016 (zpět na letošní rok)
Aktuality 2015
Aktuality 2014
Aktuality 2013
Aktuality 2012
Aktuality 2011
Aktuality 2010
Aktuality 2009
Aktuality 2008

Vložení aktuality (pouze pro členy výboru)

* Heslo:
* Popis:
Více:

Rozpis služeb pro 48. týden

 Úklid chodby:
  • Byt 103
  • Byt 201
  • Byt 301
  • Byt 401
 Úklid sněhu:
  • Byt 205
Prosíme, dodržujte uvedený rozpis služeb, který je pro celý rok k dispozici zde.

Poslední aktuality

10.11.2016 - PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE V DOMĚ ZÍTRA 08:00 DO 10:00 hod.: Vážený zákazníku, jako Váš dodavatel elektrické energie bychom Vás chtěli upozornit, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s. bude dočasně přerušena dodávka elektrické energie do Vašeho místa spotřeby. Přerušení dodávky elektřiny je plánováno v termínu od 11.11.2016 08:00:00 do 11.11.2016 10:00:00 hod. Dále si Vás dovolujeme informovat, že případné použití Vašeho vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem projednat s Vaším provozovatelem distribuční soustavy. Děkujeme za pochopení. Úpravy na zařízení distribuční soustavy mají za cíl zlepšení a zkvalitnění dodávek elektřiny. Pro více informací navštivte www.eon-distribuce.cz nebo kontaktujte Poruchovou službu 800 22 55 77. S přátelským pozdravem E.ON Energie, a.s.

Všechny aktuality ...

19.10.2016 - Byla dokončena oprava osvětlení na schodišti a v přízemí domu. Rovněž byl dokončena oprava požárního hydrantu, nyní je řešeno proplacení oprav hydrantu s pojišťovnou.

Všechny aktuality ...

3.10.2016 - 1. "Do finále" jde oprava požárního hydrantu. 2. Špatný příjem TV signálu, uhnilá část antény, probíhá oprava. Zároveň zjištěna porucha TV signálu přes domovní satelit - rovněž v opravě. 3. Oprava světel schdiště i přízemní pavlače. Děkujeme za pochopení.

Všechny aktuality ...


[CNW:Counter]